O nás

Hlavními aspekty naší činnosti jsou:

  • Prodej kávy a technologií.
  • Péče o klienta a jeho personál.
  • Smysluplnost a efektivita dodavatelsko odběratelského a obchodního styku.
  • Servis a péče o technologie.

Naše společnost je od roku 2006 dovozcem a distributorem výbě‐​rových italských káv a směsí Bazzara.

Hlavní proud našeho zastoupení tvoří distribuce kávy do profe‐sionální periferie, tedy hotelů, restaurací a kaváren, kde kontro‐lujeme celé technické a personální systémy konkrétních provozů.

Směsi Bazzara mají silnou tradici ve výrobě výběrových a „gour‐​met“ káv určených pro širokou veřejnost, domácností a do firem‐ního programu. Na této platformě poskytujeme naší klientele obdobné služby jako hotelům restauracím a kavárnám.

Výrobcem kávy Bazzara je italská společnost Planet Coffee srl.

Cedit na Facebooku Barista roku Bazzara Planet Coffee